31 maart 2013

Easter fire

Vooral langs de oostgrens van Nederland wordt of vandaag of morgen na zonsondergang een paasvuur aangestoken. Paasvuren zijn een oude traditie, ook in onze regio. Vroeger dacht men dat vuur en rook aan het begin van de lente voor vruchtbaarheid zouden zorgen.

Especially along the east border of the Netherlands Easter fires are lit today or tomorrow after sunset. Bonfires are an old tradition, also where we live. In the past people used to think that fire and smoke in the beginning of Spring would be good for fertility.

Met de strenge milieuwetgeving van tegenwoordig is toestemming van de locale autoriteiten absoluut noodzakelijk. Ook zijn er allerlei regels ten aanzien van de minimale afstand t.o.v. bebouwing. Dit jaar zijn vanwege de droogte trouwens veel paasvuren verboden.
Het wereldrecord van hoogste paasvuur is in handen van Espelo (gemeente Rijssen), waar in 2012 een paasvuur van 45,98 meter hoogte werd gebouwd. Het paasvuur op de foto staat in Onstwedde in de provincie Groningen.

With the current environment protection laws it is absolutely necessary to have permission from the local authorities. There also many rules regarding the minimum distance towards houses. Because of the drought however many bonfires are forbidden this year.
Since 2012 the small town of Espelo (in the municipality of Rijssen) holds the world record with an Easter fire that measured 45.98 meters high. The bonfire on the photo stands in Onstwedde in the province Groningen.


30 maart 2013

view?

-in de haven van Vancouver. Maar waar is het uitzicht gebleven?
-in the harbor of Vancouver. But who took the view?

29 maart 2013

beach restaurant

Eén van de voordelen van het wonen in Nederland is dat het weer eigenlijk nooit saai is, misschien praten we er daarom wel zo veel over  ;))  Deze foto's zijn genomen op een koud en winters strand van Ameland.

One of the advantages of living in the Netherlands is that the weather is never boring, maybe that is why we never stop talking about it  ;))   These pictures were made on a cold and wintry beach of Ameland.

Een paar strandpaviljoens zijn het hele jaar open. En wat is er heerlijker om na een lange wandeling binnen van een warme chocolademelk of cappuccino te genieten?

A few beach restaurants are open year round. And what's better then to go inside after a long walk and enjoy a hot chocolate or cappuccino?


28 maart 2013

ripped open archive box

Op de plek waar vroeger het gemeentehuis van Emmen stond, met de toenmalige gemeentearchieven, staat nu dit monument. Het gedenkteken, dat een opengescheurde archiefdoos voorstelt, is ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit de 2e Wereldoorlog.
 
On the location of the former city hall of Emmen and the town archives, is a monument now. It represents a ripped open archive box and was made to remember the victims from WW2.
 
De wanden zijn voorzien van fragmenten van archiefstukken van de gemeente Emmen uit de periode 1940-1945.
 
On the walls there are fragments from Emmen's archives dating from the period 1940-1945.

De 'Opengescheurde Archiefdoos' werd geplaatst in 1985, als waarschuwing voor de gevolgen van oorlog in het algemeen. De maker is Kees van Renssen.
 
The 'Ripped Open Archive Box' was placed in 1985, as a warning for the consequences of war in general. It was created by Kees van Renssen. 
 
 

26 maart 2013

K is for Kiwi plant

Wij hebben al jarenlang een kiwiplant tegen onze garagemuur, op het zuiden. De plant is reusachtig groot en draagt veel vruchten elk jaar, maar helaas zijn de Nederlandse zomers te kort om de kiwi's goed te laten rijpen zodat ze lekker zijn. De bladeren van de plant zijn zacht en harig, net als de kiwi's zelf. Op de foto zie je hoe de plant in het voorjaar weer uitloopt.

We have had a kiwi plant for years, at the south wall of our garage. The plant is huge and gives lots of fruit each year, but unfortunately the Dutch summers are too short to let the kiwi's ripen enough to make them tasty. The leaves of the plant are soft and hairy, like the kiwi itself. On the photo you see how the leaves come out again in Spring.


Linking to ABC Wednesday.

25 maart 2013

museum mural

Ik vond deze muurschildering in het Veenkoloniaal Museum te Veendam, op de begane grond in de kinderhoek.  
I found this mural in The Veenkoloniaal Museum in Veendam, on the ground floor in the children's corner. 

Het museum vertelt het verhaal van de Groninger Veenkoloniën. Een andere keer meer foto's.
The museum tells the story of the Groningen peat district. More photo's another time.


Linking to Monday Mural.

24 maart 2013

sand drift

Een ware zandverstuiving vanmiddag op de kale akkers door de harde oostenwind.
A true sand drift on the bare fields this afternoon, caused by the strong East wind.

We reden in de buurt van Veendam.
We were driving near Veendam.23 maart 2013

Hardenberg city hall

Ik had al eerder gehoord over het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg, maar ik zag het gisteren voor het eerst en ik kan niet anders zeggen dat het een spectaculair gebouw is om te zien. Kleurig, gedurfd, modern en vooral 'anders'.

I had heard about the new city hall of Hardenberg before, but yesterday I saw it for the first time and I cannot say anything else that it is a spectacular building to see. Colorful, daring, modern and above all 'different'.


Het is ook nog eens het duurzaamste gemeentehuis van Nederland. Zo levert bijvoorbeeld de compacte vorm van het gebouw energiebesparing op, en zorgt het aantal ramen voor de juiste hoeveelheid natuurlijk licht. Natuurlijke bronnen zorgen zowel 's winters als 's zomers voor de juiste temperatuur binnen.

It is also the most sustainable city hall of the Netherlands. The compact shape of the building for instance saves energy, and the many windows take care of a right amount of light. The temperature inside is regulated by natural sources, in Winter as well as in Summer.


22 maart 2013

Piëta

Op een bordje naast het beeld staat deze begeleidende tekst: 'Een zoektocht naar evenwicht, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen moet de krachtige man in het beeld zijn evenwicht hervinden, wil hij niet vallen. Ook zoekt hij in deze samenleving naar een nieuw evenwicht in de relatie tussen man en vrouw.'
 
The text on the sign next to the statue says: 'A search for balance, literally and metaphorically. Not only the powerful man has to find his balance again, if he does not want to fall. In this society he also searches for a new balance in the relationship between man and woman.'

Het beeld 'Piëta' staat in het centrum van Hardenberg en is gemaakt door beeldend kunstenaar Robert W. Jansen.
 
The statue 'Piëta' stands in the centre of Hardenberg and was created by sculptor Robert W. Jansen.
 


20 maart 2013

log barn pies

Onderweg naar Revelstoke op highway 97A (BC, Canada) trok dit onmiddellijk onze aandacht. Log Barn Pies is een soort mega boerderijwinkel met voedsel (kaas, taart, jam, vers fruit), en veel leuke dingen voor in en om het huis. Buiten staan oude trucks, tractors en open koetsen om te bekijken. En last but not least zijn er de geiten en de vermakelijke 'goat walk'. Ja, het was een erg leuke stop onderweg.

On our way to Revelstoke on highway 97A (BC, Canada) this immediately got our attention. Log Barn Pies is a mega farm store with food (cheese, pies, jam, fresh fruit), and lots of nice things for in and around the house. Outside are old trucks, tractors and open coaches to see. And last but not least there are the goats and the funny 'goat walk'. Yep, it was a great place to stop.


Linking to signs, signs.

19 maart 2013

J is for Junior

..die zijn (of haar) eigen zadel heeft op papa's fiets.
..who has his (or her) very own saddle on dad's bike.


Linking to ABC Wednesday.

18 maart 2013

Ameland beach

Via het Klippad door de duinen naar de Noordzee.
Following the Klippad over the dunes to the North Sea.

14 maart 2013

shop window

Een etalage in Amsterdam. Klaar voor Pasen.
A shop window in Amsterdam. Ready for Easter.

13 maart 2013

whistling marmot


Vandaag 2 vakantiefoto's van Canada van vorig jaar, die zijn genomen op de top van Whistler Mountain bij Jasper (Alberta). Whistler Mountain is genoemd naar de 'whistling' (fluitende) marmot die hier voorkomt, en daarmee wordt het geluid bedoeld dat het beestje maakt als er onraad dreigt.

Today I am showing you 2 holiday pictures from last year that we made on the top of Whistler Mountain, near Jasper (Alberta), in Canada. Whistler Mountain is named in honour of the 'whistling' marmot that lives here, after the shrill whistling sound they make in case of alarm.

Het was erg leuk om ook daadwerkelijk eentje te zien; het diertje poseerde een hele tijd voor ons.. :)

We were very pleased to actually see one posing for us for quite a long time.. :)


Linking to signs, signs.


12 maart 2013

I is for Insect hotel

Ik heb al een keer eerder een foto geplaatst met een insectenhotel, maar deze is met hele boomstammen vele malen groter en daardoor een stuk interessanter om te zien. Al deze inhammetjes en kleine ruimtes bieden niet alleen onderdak aan insecten, maar solitaire bijen, wespen en hommels gebruiken zo'n plek ook als nest- of overwinteringsplaats. We zagen deze constructie op een terrein van Staatsbosbeheer, in de bossen van Borger.

I posted a picture of an insect hotel on my blog before, though this one with whole trunks is a lot bigger hence more interesting to see. Every one of these small and bigger holes offer insects not just accomodation, but solitary bees, wasps and bumblebees use them to nest or hibernate as well. We found this construction on a site of Staatsbosbeheer (an organisation that manages the nature reserves in the Netherlands) in Borger.


Linking to ABC Wednesday.

11 maart 2013

Begijnhof plaques

In 1961 werden 8 gevelstenen met bijbelse voorstellingen ingemetseld in een blinde muur van het Begijnhof te Amsterdam.
 
In 1961 8 plaques with biblical images were bricked in a blind wall in the Begijnhof of Amsterdam.

Na een opmerking van een inwoonster van het Begijnhof in 2006, dat de gevelstenen toch wel erg lelijk waren geworden door regenwater en ook omdat vogels er in pikten, werd besloten ze te restaureren. Sinds 2008 zijn ze weer prachtig om te zien.
 
After a remark in 2006 of a resident of the Begijnhof, that the plaques were starting to become quite ugly because of rain water and also because birds were pecking in them, the decision was made to restore them. Since 2008 they are in a fine quality again..10 maart 2013

window project

De regio Oost-Groningen en National Geographic zijn in 2010 een gezamenlijk project gestart om deze regio in noord Nederland onder de aandacht te brengen. Op diverse plekken is daarom het felgele logo van National Geographic neergezet als venster, om zo als het ware 'het mooiste uit Groningen te omlijsten'.

In 2010 the region East Groningen and National Geographic started a mutual project to attract attention to this region in the north of the Netherlands. Therefore the bright yellow National Geographic logo was placed on several locations as a window, as it were to 'frame the most beautiful spots in Groningen'. 

De burcht van Wedde is één van die plekken. Het venster project duurt nog tot en met april.
The castle of Wedde is one of those locations. The window projects ends this April.9 maart 2013

castle of Wedde (2)

Wedde ontstond als esdorp in de 12e eeuw. Een esdorp is een dorp gebouwd op een zandrug. Naast het dorp hadden de boeren een hoger gelegen gezamenlijke akker, zo'n akker wordt es genoemd.  Door de strategische ligging langs de weg van Groningen naar Duitsland werd in de 14e eeuw besloten om een burcht te bouwen.

Wedde was founded in the 12th century as a village we call 'esdorp' in Dutch. By that we mean a small village built on sandy heights. Nearby the farmers owned a mutual piece of farming land situated up-high, and that land is called 'es'. Because of the strategic location of Wedde on the road from Groningen to Germany, it was decided during the 14th century to build a fortress.
  

 De burcht is ook bekend als Wedderborg, Wedderburcht, Addingaborg (naar de familie Addinga die het bouwde), Huis te Wedde, of gewoon 'De burcht'.

The castle is also known as Wedderborg, Wedderburcht, Addingaborg (named after the Addinga family who built it), Huis te Wedde, or just 'De burcht'.

De burcht heeft vele eeuwen dienst gedaan als verdedigingswerk, het was een huis voor graven en heren, en het gebouw had naast gevangenis ook een functie als rechtstoel voor lokale rechtzaken. In de 19e eeuw is het gered van de sloop. Tegenwoordig is het, na een ingrijpende renovatie, een hotel restaurant. Het was helaas dicht toen wij er waren, ik hoop het ook nog eens van binnen te kunnen zien..

After being a fortress for many centuries and a home for lords and earls, the building has been a prison as well as a court house for local legal matters. In the 19th century it was saved from demolition. Nowadays it is, after a huge renovation, a hotel restaurant. Unfortunately it was closed when we were there, I would like to go inside one day to have a look..


8 maart 2013

castle of Wedde


Dit zijn beide kanten van het toegangshek naar de burcht van Wedde, een dorpje in oost Groningen. Deze burcht dateert uit de 14e eeuw, en is onlangs geheel gerestaureerd. Morgen meer foto's.

These are both sides of the fence at the entrance to the castle ('Burcht' in Dutch) of Wedde, a small village in the east of the province Groningen. The castle dates from the 14th century, and has recently been completely restored. More photo's tomorrow.


Linking to Friday's Fences #73.


7 maart 2013

Spring sun

Genieten van de zon op het terras van een strandpaviljoen net buiten Nes, op Ameland.
Enjoying the sun on the terrace of a beach restaurant, just outside the town of Nes, on Ameland.


5 maart 2013

H is for House Sparrow

In onze tuin zijn zowel 's zomers als 's winters vaak grote groepen huismussen te vinden. Het zijn sociale vogels die graag dicht bij elkaar nestelen. Ik vind het altijd erg leuk om ze luid kwetterend te zien badderen in het zand of in het vogelbad. Een paar jaar geleden maakte Henri deze mussenflat. Het hangt hoog boven de garagedeur, veilig voor de katten uit de buurt..

We often have large groups of House Sparrows in our garden, both in Summer and Winter. They are social birds and like their nests grouped together. I generally enjoy to listen to them, and like to watch them bath in sand or in the bird bath. Henri made this Sparrow flat a few years ago. It hangs high above the garage door, safe from neighborhood cats..


Linking to ABC Wednesday

3 maart 2013

afternoon sun

Genieten van de zon vanmiddag, in Wedde.
Enjoying the sun this afternoon, in Wedde.

1 maart 2013

De Vrucht

Het bronzen beeld De Vrucht deed in 1972 mee aan de 93 km lange beeldenroute in zuid-oost Drenthe, genaamd 'Skulptoer'. Deze route slingerde door onder meer door Emmen, Oosterhesselen en Coevorden.
 
In 1972 the bronze sculpture De Vrucht (The Fruit) was part of a 93 km long sculpture route, named 'Skulptoer', in the south east of the Dutch province Drenthe. This route lead through the villages Emmen, Oosterhesselen and Coevorden.
 
De maker van het beeld aan de Hoofdstraat in Emmen is Henk Wildenberg.
The sculpture at the Hoofdstraat in Emmen was created by Henk Wildenberg.
 
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...