31 december 2012

folded


Een beetje vreemde constructie op het eerste gezicht, deze vouwfiets. Wel handig om mee te nemen in het openbaar vervoer, zoals de trein.
A kind of weird construction at first sight, this folding bicycle. Easily carried though in public transport, like a train for instance.
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar!
I wish everybody a happy New Year!

29 december 2012

28 december 2012

fireworks proof?


Elke december probeert PostNL schade door vuurwerk te beperken door de brievenbusgleuven te versmallen. Op deze manier vermindert het aantal opgeblazen en vernielde brievenbussen door vuurwerk.

Each December PostNL (the Dutch Post Company) tries to prevent damage caused by fireworks by narrowing the letterbox openings. By doing this the number of blown up and destroyed letterboxes by fireworks is diminished.

Een andere preventieve maatregel is het verwijderen van alle oranje brievenbussen op Oudejaarsdag, om ze in de eerste week van januari weer terug te plaatsen. Om eerlijk te zijn vind ik het triest dat dit nodig is..
Another preventive measurement is the removal of all orange letterboxes on December 31st, to put them back again in the first week of January. To be honest I think it is sad that this is necessary..

27 december 2012

boulder

Jarenlang reed ik dagelijks over deze rotonde onderweg naar mijn werk, me niet bewust van het feit dat het grote stuk steen in het midden echt heel heel HEEL oud is, en 150.000 jaar (!) geleden vanuit Finland onze kant op kwam...

Many years in a row I passed this roundabout each day on my way to work, unaware of the fact that the boulder in the centre is really really REALLY old, and it came our way from Finland 150,000 years (!) ago...

Maar nu weet ik het. En jij ook.   ;)

On the sign:
> Glacial boulder in centre of roundabout
"This rock was found in 1959 west of Borger. The 23.000 kg heavy boulder was carried by glacial landice during the penultimate Ice Age 150.000 years ago. The rock originates from the Äland islands west of Finland. The type of rock is RAPAKIVI which means: crumbly granular stone."

So now I know. And you too.   ;)

26 december 2012

waiting


De ijsbaan van Borger is er helemaal klaar voor, alleen het belangrijkste ontbreekt nog: ijs!! Jawel, de winter is erg zacht tot nu toe.

The skating rink in Borger is prepared and ready, though the most important element is still missing: ice!! Yes, we are having a very mild winter so far.

25 december 2012

lights


In deze tijd van het jaar lijken de dagen extra kort als het donker en bewolkt weer is. Ik nam deze foto afgelopen zaterdagnamiddag toen er nog een laagje sneeuw lag (!), met de lampjes van onze kerstboom weerspiegelend in het raam.
In this time of year days seem extra short when it's dark and cloudy outside. I took this photo late afternoon last Saturday, when there was still some snow (!), with the lights of our Christmas tree reflecting in the window. 

24 december 2012

merry Christmas


Ik wens iedereen een vrolijke Kerst!
I wish everybody a merry Christmas!
 
 
Linking to Blue Monday

23 december 2012

peanut butter

Vogels zijn gek op pindakaas! Zodra de winter echt begint leggen we een pot buiten in een speciaal daarvoor gemaakte houder.
Birds love peanut butter! As soon as winter really starts we put a jar outside in a specially made jar holder.

Het zijn vooral mezen die van de pindakaas eten, maar ook wel mussen en soms een roodborstje.
It's mostly tits who eat from the peanut butter, but sparrows and an occasional red robin as well.

Ga weg!!!
Get lost!!!


Ik heb deze foto's gisteren gemaakt toen er nog sneeuw lag, en alles bevroren was door de ijzel van gistermorgen. Nu, op zondag, is het +7° C en is alle sneeuw verdwenen..!

I took these photo's yesterday when there was still snow, and everything was frozen after icy rain that morning. Now, Sunday, it's +7° C and all snow has gone..!

22 december 2012

tracks


Bandensporen op een winters strand van Ameland.
 Tire tracks on a wintry beach of Ameland.

21 december 2012

winter sun


Ondanks dat het hier al bijna de hele morgen sneeuwt, lijkt de kans klein dat we in deze regio een witte kerst zullen hebben. Maar ja...we zullen zien, toch? Deze foto is van een vorige winter, met de lantaarn in onze voortuin en de zon die voor een mooie gloed zorgt op de oranje daken in de achtergrond.

Even though it has been snowing here almost all morning, the chances for a white Christmas in this region are apparently not so big. Oh well...we'll see. This picture was taken in a previous winter, showing the lantern in our front garden and the sun nicely glowing on the orange roofs in the background.


Linking to Orange you glad it's Friday #18.

20 december 2012

snowman and -girl


Hoewel het nu ook wel koud is, wordt vaak gezegd dat de winters in Nederland vroeger pas échte winters waren, met altijd veel sneeuw en altijd ijs om op te schaatsen. Deze foto uit de beginjaren '70, met mij naast een meer dan levensgrote sneeuwpop, lijkt dat te bewijzen..   ;)))

However it's cold outside now, it is often said that winters in the Netherlands were truly only real in the past, with lots of snow all the time and always ice to skate on. This picture from the early '70's, with me standing next to a more then lifesize snowman, seems to prove that..    ;)))

18 december 2012

monument for 'new' road


'Met den aanleg van dezen verkeersweg werd een begin gemaakt in 1923 het jaar waarin blijde werd herdacht de 25-jarige regeering van Koningin Wilhelmina'.
(Den Haag - Buitenhof)

'The construction of this road was started in 1923 the year in which the 25th reign jubileum of Queen Wilhelmina was commemorated'.
(The Hague - Buitenhof)

17 december 2012

up close


Goed, dus ze zijn lawaaierig, brutaal, en nooit alleen. Maar als je ze goed bekijkt zijn ze ook erg mooi..

Okay, so they are noisy, cheaky, and never alone. But if you take a closer look, also very beautiful..


Linking to Mellow Yellow Monday #204.

15 december 2012

orange


Aan de Noordzeekust van het strand van Ameland.

At the North Sea coast on the beach of Ameland   -one of the Dutch islands.


Linking to Weekend Reflections #168.

14 december 2012

boerenkoolOnze plaatselijke groenteman vond een originele en Hollandse manier om zijn boerenkool aan te prijzen; in de mand van een oranje fiets!
Stamppot boerenkool is een echt Nederlands wintergerecht en wordt meestal gegeten met rookworst en spekjes, hier in Groningen heet het recept trouwens 'mous'.

Our local greengrocer found an original and Dutch way to advertise his kale; inside the basket of an orange bicycle!
Kale or borecole is a form of cabbage with green leaves, the name 'borecole' most likely originates from the Dutch word 'boerenkool' (literally: 'farmer's cabbage').
Stamppot (Eng: Mash pot) boerenkool is a typical Dutch winter dish made from a combination of potatoes mashed with borecole, and is often served with smoked sausage and bacon. By the way, in the region where I live this recepy is called 'mous'. That's mous, not mouse ;)


Linking to Orange you glad it's Friday #17.
 

13 december 2012

old coins

Bijna 11 jaar geleden, op 1 januari 2002 om precies te zijn, ruilden we de Nederlandse gulden in voor de euro. In dat eerste jaar daarna maakte een oom van mijn man voor ons deze houten 'f ' (het officiele guldenteken) met alle muntstukken daarin. Het staat nog altijd bij ons in de kamer.

Nearly 11 years ago, on January 1st 2002 to be precise, we switched the Dutch guilder for the euro. In the year that followed my husband's uncle made this wooden 'f ' (the official sign for the guilder) containing all the coins for us. We still keep it in our living room.


Ons muntgeld bestond uit het vijfje, de rijksdaalder, de gulden, het kwartje, het dubbeltje, de stuiver en de cent.

Our coins were the 'vijfje' (5 guilders), the 'rijksdaalder' (2,5 guilders), the guilder (100 ct), the 'kwartje' (25 ct), the 'dubbeltje' (10 ct), the 'stuiver' (5 ct) and the cent. 

En na al die jaren lijkt het muntgeld nog altijd wel een beetje vertrouwd. Maar heimwee? Nee..
And after all this time the coins still look a bit familiar. But is it nostalgia? No..

12 december 2012

rental bikes


Schiermonnikoog is populair wat fietsen betreft, veel dagjesmensen en andere toeristen komen naar het eiland en huren een fiets.

Schiermonnikoog is quite popular as it comes to riding a bicycle, many day trippers and other tourists travel to the Dutch island and rent a bike.
- on the green sign:  rental bikes Schiermonnikoog - 50 meters.
- on the black sign: Soepboer rentals after 50 mtrs on the left. 2000 pieces)


Linking to Lesley's signs, signs.

11 december 2012

ground mosaic


Ik zie er in elk geval 2 gezichten in.. Weet iemand misschien meer bijzonderheden?
Het mozaiek bevindt zich in het stadscentrum van Den Haag.

I see 2 faces for sure.. Is there maybe anyone who knows more details?
The mosaic can be found in the city centre of The Hague.10 december 2012

cheerful


Geen winterdepressie voor de eigenaar van deze vrolijke fiets.

No winterdepression for the owner of this cheerful bike.


Linking to Mellow Yellow Monday #203.

9 december 2012

land reclamation

Onlangs stond in de krant dat het kustonderhoud bij Texel na 2 jaar is afgerond: op en voor de kust ligt voor de komende jaren weer voldoende zand om het eiland te beschermen tegen de zee.
Tijdens een korte vakantie op Texel een jaar geleden waren wij getuige van deze werkzaamheden:

There was an article in our local paper recently that said that after 2 years the coast maintenance on Texel was finished now: on and in front of the coast there is enough sand again to protect the island against the sea for a number of years.
During a short holiday on Texel a year ago we witnessed these activities:


Baggerschepen zuigen zand op van de zeebodem en transporteren dat via pijpleidingen naar de kust waar het gebruikt wordt om nieuw land te creeren. De shovels op het strand werken 7 dagen per week.

Hoppers suction sand from the seabed and transport it to the coast through pipelines, where it is used to construct new land. The heavy machines on the beach work 7 days a week.


Het was moeilijk te beslissen waarnaar te kijken en te luisteren. Naast de drukte van vele honderden vliegende vogels was het een kakofonie van vogelgekrijs, geronk van de machines, en het geluid van de zee. Fascinerend.

It was difficult to decide where to look at and to listen to. Apart from the many hundreds of frenzied flying birds it was a cacophony of screaming birds, droning machines, and the noise of the sea.  Fascinating.

8 december 2012

icy weather


Voor begin december hebben we een koude nacht achter de rug. Vanmorgen was het hier nog bijna -10°C. Het is echter maar van korte duur want er wordt later vandaag regen verwacht..

We have had a cold night for early December. Here it was still almost -10°C this morning. It won't last though, as rain is expected later today..


Linking to The Weekend in Black and White

6 december 2012

winter


Het is winter! Vanmorgen lag er ongeveer 5 cm sneeuw en het is ruim onder nul...  Tijd om de vogels bij te voeren.

Winter has arrived! We woke up this morning with a layer of about 5 cm snow and temperatures well below zero... Time to feed the birds.

4 december 2012

monument Queen Wilhelmina


Op het plein tegenover paleis Noordeinde in Den Haag staat het 'Monument koningin Wilhelmina'. Ze was de grootmoeder van koningin Beatrix. Het bronzen beeld staat voor een driehoekige muur met het opschrift 'eenzaam maar niet alleen', dat verwijst naar de titel van haar autobiografie.
De maakster van het beeld is Charlotte van Pallandt.

On the square across the palace Noordeinde in The Hague is the 'Monument Queen Wilhelmina'. She was the grandmother of Queen Beatrix. The bronze statue stands before a triangular wall that shows the text 'eenzaam maar niet alleen' (Dutch for 'lonely but not alone'), referring to the title of her autobiography.
Charlotte van Pallandt created the statue.

3 december 2012

mural

Nog een keer terug naar Canada:
Back to Canada once more:Veel blauw in deze prachtige muurschildering aan de Inner Harbour in Victoria (Vancouver Island)
Lots of blue on this beautiful mural at the Inner Harbour in Victoria (Vancouver Island)


Linking to Monday Mural en Blue Monday.2 december 2012

offshore platform


De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al circa 25 jaar aardgas uit gasvelden bij Ameland. Bij helder weer is het boorplatform, dat een paar kilometer uit de kust ligt, goed te zien vanaf het Noordzeestrand. 

For the past 25 years the Dutch Oil Company (NAM) has been extracting natural gas from gasfields near Ameland. With good weather the offshore platform, situated several kilometers from the coast, can be seen well from the North Sea beach.

1 december 2012

JantjeAan de Lange Vijverberg in Den Haag staat een standbeeld van Jantje, naar het kinderliedje 'In Den Haag daar woont een graaf'. Het bronzen jongetje met een hoed en aan zijn arm een mandje met paddenstoelen, wijst met zijn vinger naar het Binnenhof. Het is erg populair bij toeristen, en omdat iedereen ook het wijzende vingertje even aanraakt is dat in de loop van de jaren helemaal gaan glimmen!

At the Lange Vijverberg in The Hague stands a sculpture of Jantje, after the Dutch children's song 'In The Hague there lives an earl'. The bronze little boy, wearing a hat and holding a basket with mushrooms, points with his finger to the Binnenhof. It's a popular photo object for tourists, and over the years the pointing finger has become all shiny because everybody wants to touch it!


Het beeld is in 1976 gemaakt door de Haagse kunstenaar Ivo Coljé.

The statue was created in 1976 by Ivo Coljé, an artist from The Hague.

30 november 2012

morning sun


Pas toen ik de foto thuis bekeek zag ik de grote spijker...
Tofino, Vancouver Island - sep12

I didn't notice the large nail untill I took a closer look at the photo back home...
Tofino, Vancouver Island - Sep.12

28 november 2012

quicksand


Dit is een gebied tussen de duinen en een zandplaat in de buurt van Ballum, op Ameland. Ik ben altijd weer verbaasd hoe sommige mensen zich blijkbaar niets aantrekken van een waarschuwingsbord als deze...

This is an area between the dunes and a sandbank near Ballum, on Ameland. It always surprises me how some people apparently take no notice of warning signs like in this case for 'quicksand'...


Linking to signs, signs.


27 november 2012

Paleis Noordeinde


Paleis Noordeinde ligt in het centrum van Den Haag en is sinds 1984 het werkpaleis van Koningin Beatrix. In het paleis werden zowel haar grootmoeder prinses Wilhelmina (1880-1962) als haar moeder prinses Juliana (1909-2004) geboren. 

Palace Noordeinde is in the centre of The Hague and has been the working palace of Queen Beatrix since 1984. Both her grandmother Princess Wilhelmina (1880-1962) and her mother Princess Juliana (1909-2004) were born in this palace.De paleistuin dateert uit de 17e eeuw en is vrij toegankelijk voor publiek tussen zonsopkomst en zonsondergang. Alleen als er belangrijke gasten op het paleis zijn wordt de tuin gesloten.

The palace garden dates from the 17th century and is open to the public between sunrise and sunset. Only when important guests stay in the palace the garden is closed.

26 november 2012

stairs

Voorlopig de laatste foto (denk ik) uit het Escher Museum:
The last photo (I think) for now from the Escher Museum:


Het bijzondere van deze trap is dat je in de diepte lijkt te kijken, terwijl het museum maar uit 2 verdiepingen bestaat.. Ook een vorm van gezichtsbedrog?

Weird about these stairs is that you seem to look into a far depth, while the museum is only 2 floors.. Optical illusion as well?


Linking to Mellow Yellow Monday #201.

25 november 2012

fog


Er is veel te zeggen over het weer in Nederland (en dat doen we dan ook, ha ha), maar niet dat het saai is. Koud, warm, regen, zon, mist, storm. We hebben het allemaal al gehad in november.
Op de foto een strandpaviljoen op Ameland.

A lot can be said about the weather in the Netherlands (and that is exactly what we do, ha ha), but you cannot say it is boring. Cold, warm, rain, sun, fog, storm. We have had it all this November.
On the photo a beach restaurant on Ameland.

24 november 2012

a window in a window in a window


Weerspiegeling in een bolronde vorm, in het Escher Museum in Den Haag.
Reflections in a globular shape, in the Escher Museum in The Hague.


Linking to Weekend Reflections #165.

23 november 2012

Torentje


De ingang van het 'Torentje', onderdeel van het Binnenhof in Den Haag. Hier bevindt zich sinds 1982 de werkkamer van de minister-president van Nederland. Het kleine achthoekige gebouw dateert uit de eerste helft van de 14e eeuw.

The entrance of the 'Torentje' (Dutch for 'Little Tower'), located at the Binnenhof in The Hague. It is the official office of the Prime Minister of the Netherlands since 1982. The small octagonal building dates from the first half of the 14th century.
Linking to Friday's Fences.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...